Vandanalyse af vandet fra Tommerup St. Vandværk

Tommerup St. Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Tommerup St. Vandværk's vand er 16 dH

Se vandværkets vandanalyse resultater her.

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her.