Kontaktinformation


Vandværket er beliggende på:
Vægegårdsvej 12
5690 Tommerup

Vandværket er som sådan ubemandet. Al                      
henvendelse skal ske til


Formand
Svend Åge Andersen
tommerup.st-vand@mail.tele.dk
mobil 23 61 38 81

Kasserer
Arkild Olsen
arkildolsen@gmail.com
mobil 31 20 79 65

Vagt
Fyns Vandværks - & Ledningsservice

Energivej 9  
5492 Vissenbjerg
Tlf. 65 94 25 81

Ole Nielsen mobil 22 68 06 10